Flex-Ability
Kandidaten
Bedrijven
Contact
Flex-Ability
Werken zonder Beperking
Informatie
Aanmelden
InleenFlexModel
InleenFlexModel
 Inleen Flex Model 

Er zijn vele redenen en voordelen om een deel van uw personeelsbezetting in te laten vullen door mensen met een beperking of handicap:

Ons eigen en uniek ontwikkelde
 'Inleen Flex Model' is het meest flexibele en voordeligste abeidsbemiddeling concept. Daar deze het meeste aansluit op bemiddeling van onze doelgroep op alle niveaus en branches. Afgestemd op de nieuwe wetregelgeving is ons nieuwe concept zeer toegankelijk voor bedrijven en kandidaten met een beperking of handicap. 

Wij helpen u graag om de inleenrichting en inleenprincipes van uw organisatie te bepalen. Om deze te kunnen bepalen heeft Flex-Ability het InleenFlexModel ontwikkeld. Hiermee worden de ambities en wensen van uw organisatie geordend en gestructureerd inzichtelijk gemaakt. 


Voordelen InleenFlexModel:

-De nieuwe wet banenafspraken en quotum arbeid beperkten; (meer informatie)
-Eén 
gespecialiseerd aanspreekpunt betreffende advies van onder andere keuze juiste kandidaat, coaching en begeleiding plus alle te doorlopen trajecten;
-Advies en specialisme over functionele mogelijkheden eventuele aanpassingen werkplekken;
-Advies over subsidies en voordeelregelingen via gemeente en overheid;
-Maatschappelijke en sociale belangen;
-Veranderde economische vooruitzichten;

-Fluctuaties in het werkaanbod;
-Tijdelijke vacante posities (bijvoorbeeld: vakantieperiode, hoogseizoen, ziekte, zorg- of zwangerschapsverlof);
-Geschiktheid kandidaten met diverse mogelijkheden en aanbod uit doelgroep;

Om maximaal flexibel te zijn en onzekerheden het hoofd te kunnen bieden, kunt u bij Flex-Ability medewerkers inlenen tot 78 weken.

Er zijn vervoersregelingen beschikbaar. Ook dit verhoogt de flexibiliteit, want onafhankelijk van werktijden en (openbaar) vervoer kunnen onze medewerkers op elk uur van de dag en overal in Nederland hun werkzaamheden op tijd aanvangen.

 

Organisaties maken zich zorgen over de beschikbaarheid en de kwaliteit van medewerkers met een beperking of handicap. Met een duidelijke HR-visie, specialisme, ervaring en met het oog op de toekomst wint u samen met ons deze slag.

Wilt u van gedachten wisselen over hoe u tot een duidelijke inleenstrategie voor uw organisatie kunt komen? Neem dan contact met ons op of meld u aan.                                                                                                


Flex-AbilityKandidatenBedrijvenContact
Copyright © VEMPIRE 2014-2017