Flex-Ability
Kandidaten
Bedrijven
Contact
Flex-Ability
Werken zonder Beperking
Informatie
Aanmelden
Wajong
Wajong

Wajong

Wanneer heb ik recht op Wajong?

U heeft recht op Wajong als u voor uw 18e of tijdens uw studie een ziekte of handicap heeft gekregen. En duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat u nooit meer kunt werken.

Voorwaarden Wajong-uitkering

U komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als u door een ziekte of handicap nooit meer kunt werken. En als 1 van deze situaties voor u geldt:

·         U heeft op de dag dat u 18 jaar wordt een ziekte of handicap;

·         U kreeg na uw 18e en voor de dag dat u 30 jaar werd een ziekte of handicap. In het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

 

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

·         U woont in Nederland;

·         U volgt op dit moment geen opleiding;

·         U bent minimaal 18 jaar.Duur Wajong-uitkering

U heeft recht op een Wajong-uitkering vanaf 18 jaar. Of vanaf 1 jaar nadat u tijdens uw opleiding een ziekte of handicap kreeg. 

Dit recht eindigt als:

·         U weer kunt werken;

·         U in het buitenland gaat wonen;

·         U de AOW-leeftijd bereikt; 

·         U langer dan een maand in detentie zit;

·         U zich niet aan de regels houdt.

Recht op bijstand (in plaats van Wajong)

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En heeft u nog mogelijkheden om te werken? Dan heeft u geen recht op Wajong, maar mogelijk wel recht op bijstand. Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen bij de gemeente. Uw gemeente helpt u ook bij het zoeken naar geschikt werk.

Wajong van voor 2015?

U behoudt het recht op Wajong met een Wajong-uitkering van voor 2015 (zogeheten oude en nieuwe Wajong). Wel kan de hoogte van uw uitkering vanaf 2018 omlaag gaan als UWV bepaalt dat u kunt werken.                                                                                                       


Flex-AbilityKandidatenBedrijvenContact
Copyright © VEMPIRE 2014-2017