Flex-Ability
Kandidaten
Bedrijven
Contact
Flex-Ability
Werken zonder Beperking
Informatie
Aanmelden
Beschutwerk
Beschutwerk

Beschutwerk

Hoe kom ik in aanmerking voor beschut werk?

Als u beschut werk zoekt, meldt u zich bij uw gemeente. De gemeente beslist op advies van UWV of u een beschutte werkplek krijgt.

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken.


Stappen naar beschut werk

Als u in aanmerking wilt komen voor een beschutte werkplaats, krijgt u met de volgende stappen te maken:

·      U meldt zich bij uw gemeente

·      Uw gemeente bepaalt hoe zij u gaat begeleiden naar een baan. Bijvoorbeeld met beschut werk, aanpassing van een werkplek of een jobcoach

·       Als de gemeente vindt dat beschut werk voor u het beste is, vraagt zij UWV om advies. UWV beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor beschut werk

·      Als UWV positief adviseert, beslist de gemeente dat u beschut werk krijgt

·     De gemeente biedt u dan een beschutte werkplek aan. Dit kan bij de gemeente zelf, een sw-bedrijf of een andere werkgever

Bezwaar maken als gemeente geen beschut werk aanbiedt

Beslist uw gemeente om u geen beschut werk aan te bieden en bent u het daar niet mee eens?  Dan dient u een bezwaarschrift in bij de gemeente. U doet dit binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden.

Bent u het daarna niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.                                                                                                            


Flex-AbilityKandidatenBedrijvenContact
Copyright © VEMPIRE 2014-2017