Flex-Ability
Kandidaten
Bedrijven
Contact
Flex-Ability
Werken zonder Beperking
Informatie
Aanmelden
Bijstandsrecht
Bijstandsrecht

Bijstandsrecht

Wanneer heb ik recht op bijstand?

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. 

Voorwaarden bijstand

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

·         U woont rechtmatig in Nederland

·         U bent 18 jaar of ouder

·         U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee

·         U kunt geen beroep doen op een andere uitkering

·         U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring

·         U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden

 

En vanaf 1 januari 2016 geldt ook deze voorwaarde:

·         U beheerst de Nederlandse taal voldoende

Vermogenstoets bijstand

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente of u niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld. Heeft u meer vermogen dan toegestaan? Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien. En heeft u geen recht op bijstand totdat u dit geld heeft opgemaakt. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie.


                                                                                                                                  


Flex-AbilityKandidatenBedrijvenContact
Copyright © VEMPIRE 2014-2017